مقایسه و بررسی آثار شاعران زن با شاعران مرد از لحاظ فکر و محتوا

۵,۲۰۰ تومان

نقد و بررسی آراء و نظریه های ادبی غرب – مقاله آماده

۵,۵۰۰ تومان

گزیده هایی از پند نامه فرید الدین عطار نیشابوری – مقاله ورد

۵,۲۰۰ تومان

مقاله آماده ادبی – یغما شاعر خشتمال نیشابوری

۵,۳۰۰ تومان

مقایسه دو کتاب تاریخ جهانگشای جوینی و ظفرنامه حمدالله مستوفی

۵,۵۰۰ تومان

دانلود مقاله آماده نقد و بررسی ادیبان و ادبیات غرب

۵,۹۰۰ تومان

دانلود مقاله آماده بررسی انواع ادبی در ادبیات

۵,۸۰۰ تومان

بررسی ادبیات زنانه و ادبیات مردانه – مقاله آماده ورد

۵,۰۰۰ تومان

مجموعه آثار ادبی یک سرزمین یا یک زبان – مقاله آماده

۵,۰۰۰ تومان

بررسی زندگینامه آثار و تفکرات مولانا – مقاله آماده

۵,۲۰۰ تومان
0