مقایسه و بررسی آثار شاعران زن با شاعران مرد از لحاظ فکر و محتوا

۱,۲۰۰ تومان

نقد و بررسی آراء و نظریه های ادبی غرب – مقاله آماده

۱,۵۰۰ تومان

گزیده هایی از پند نامه فرید الدین عطار نیشابوری – مقاله ورد

۱,۲۰۰ تومان

مقاله آماده ادبی – یغما شاعر خشتمال نیشابوری

۱,۳۰۰ تومان

مقایسه دو کتاب تاریخ جهانگشای جوینی و ظفرنامه حمدالله مستوفی

۱,۵۰۰ تومان

دانلود مقاله آماده نقد و بررسی ادیبان و ادبیات غرب

۱,۹۰۰ تومان

دانلود مقاله آماده بررسی انواع ادبی در ادبیات

۱,۸۰۰ تومان

بررسی ادبیات زنانه و ادبیات مردانه – مقاله آماده ورد

۱,۰۰۰ تومان

مجموعه آثار ادبی یک سرزمین یا یک زبان – مقاله آماده

۱,۰۰۰ تومان

بررسی زندگینامه آثار و تفکرات مولانا – مقاله آماده

۱,۲۰۰ تومان
0