مقایسه و بررسی آثار شاعران زن با شاعران مرد از لحاظ فکر و محتوا

۱۲۰۰ تومان

نقد و بررسی آراء و نظریه های ادبی غرب – مقاله آماده

۱۵۰۰ تومان

گزیده هایی از پند نامه فرید الدین عطار نیشابوری – مقاله ورد

۱۲۰۰ تومان

مقاله آماده ادبی – یغما شاعر خشتمال نیشابوری

۱۳۰۰ تومان

مقایسه دو کتاب تاریخ جهانگشای جوینی و ظفرنامه حمدالله مستوفی

۱۵۰۰ تومان

دانلود مقاله آماده نقد و بررسی ادیبان و ادبیات غرب

۱۹۰۰ تومان

دانلود مقاله آماده بررسی انواع ادبی در ادبیات

۱۸۰۰ تومان

بررسی ادبیات زنانه و ادبیات مردانه – مقاله آماده ورد

۱۰۰۰ تومان

مجموعه آثار ادبی یک سرزمین یا یک زبان – مقاله آماده

۱۰۰۰ تومان

بررسی زندگینامه آثار و تفکرات مولانا – مقاله آماده

۱۲۰۰ تومان
0