مقاله شناسایی شکاف فرهنگی در بانک تجارت و طراحی مدل مناسب


در حال بارگذاری
۲۲ مرداد ۱۳۹۵
docx (ورد)
804 کیلوبایت
24 صفحه
2002 بازدید
۲,۹۰۰ تومان
خرید

چکیده

در این پژوهش برای دستیابی به باورهای راهنما و باورهای روزمره از سه ویژگی رابینز: تحمل تعارض، هویت و انتصابات و الگوهای ارتباطی استفاده شده است. برای این سه ویژگی شاخص هایی در نظر گرفته شده است ابتدا از دید مدیران، درجه اهمیتی که بانک از نظر استراتژی به این سه ویژگی می دهند و درجه اهمیتی که کارکنان به این سه ویژگی میدهند و سپس در مرحله دوم درجه اهمیتی که کارکنان تصور می کنند بانک به این ویژگیها میدهد بررسی شد. هدف اساسی تحقیق حاضر بررسی این موضوع است که بین باورهای راهنما (باورهای راهبردی و استراتژیک) و باورهای روزمره کارکنان (تاکتیکی – عملیاتی) شکاف وجود دارد یا خیر؟ و سپس مدلی برای رفع آن طراحی گردید. بدین لحاظ با توجه به محدودیت های موجود و متغیرهای مورد نیاز پرسشنامه ای در اختیار دو گروه از مدیران ارشد بانک و کارکنان (کارشناسان) قرار گرفت. با تجزیه و تحلیلی که از داده ها انجام شد. بررسی ها نشان داده که بیشترین میزان شکاف در ارتباط با هویت و کمترین آنها برای تحمل تعارض بوده است. میزان شکاف برای انتصابات و الگوهای ارتباطی بینابین دو گروه قرار دارد.

کلید واژه ها: شکاف فرهنگی، نظام انجام و یکپارچگی، پاداش و کنترل

مقدمه
انسانهایی که در یک نظام اجتماعی یا بزرگ زندگی می کنند، دارای باورها، اعتقادات، ارزشها، سنتها و هنجارهای مشترکی هستند که در مجموع، فرهنگ آن نظام اجتماعی را تشکیل می دهند. قوت یا ضعف فرهنگ هر نظام بستگی به میزان ژرفا و همبستگی با پدیده های مزبور دارد. بی تردید هر قدر یک نظام اجتماعی نیرومند تر باشد، تغییر و تحول فرهنگی در آن دشوارتر است.
سازمانها نیز به عنوان یک نظام اجتماعی، برحسب اهداف و ماموریت شان، پیشینگی پیدایی شان و به طور کلی از این دست، دارای فرهنگهای متفاوتی هستند سمت دادن سازمانها در جهت اهداف راهبردی (استراتژیک) چنانچه با باورها و فرهنگ کارکنان آن سازمان همسو نباشد، کاری بس دشوار خواهد بود و در نهایت در روند اجرایی با مشکل مواجه خواهد شد. (دیویس، ١٣٧۶، ۵).
در صورتیکه باورهای شکل دهنده تصمیمات بلند مدت و کلان سازمان را باورهای راهبردی (استراتژیک) و باورهای مشترک اجرا کنندگان تصمیمات را باورهای کاربردی (تاکتیکی – عملیاتی) بنامیم، همسو کردن این دو دسته باور به هم افزایی فرهنگی و توفیق سازمان در تحقق اهداف خود خواهد انجامید. در غیر اینصورت، انرژی ها صرف خنثی کردن یکدیگر و ایجاد اختلال و مانع در راه حرکت سازمان به سوی هدف ها خواهد شد (دیویس، ۱۳۷۶، ۵).
فرهنگ سازمانی زیربنای تحول سازمانی و اجرای استراتژی می باشد. از طرف دیگر همچنانکه دنیسون، هلریگل و اسلوکام نشان دادند، برحسب اینکه کانون توجه و تمرکز سازمان داخل یا خارج از سازمان باشد، فرهنگ سازمانی متفاوتی در سازمان شکل می گیرد.
از جهت نظری شایان ذکر است که اگر صاحب نظران متعددی در مورد رابطه استراتژی و فرهنگ تحقیقاتی انجام داده اند، اما نکته مهم و اساسی این است که هیچ کدام از دسته بندی های قبلی بطور مستقیم به شکاف فرهنگی در این قلمرو مکانی نپرداخته اند. از این رو در تحقیق حاضر تلاش بر آن است تا با تبیین مدلی شکاف فرهنگی در بانک تجارت شناسایی و از بین برود.
از جهت عملی نیز نتایج این تحقیق بطور خاص می تواند مورد استفاده سایر بانکهای کشور قرار گیرد. در واقع سازمانها و موسسات می توانند بر حسب نیاز و شرایط محیطی، برای حفظ بقا، کسب مزیت رقابتی و موفقیت در عرصه های کسب و کار از یافته های این تحقیق استفاده نمایند.

مطالب موجود در مقاله

چکیده
کلید واژه
مقدمه
مبانی نظری و پیشینه تحقیق
استراتژی سازمان
فرهنگ سازمانی
مدیریت فرهنگ سازمانی
روش تحقیق
نتایج و پیشنهادها
منابع و مآخذ

  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.